Izdanja

Sveske

Sveske: Priče jednog penzionera

Sveske: Priče jednog penzionera

„Knjiga koja je pred nama, Sveske, ima podnaslov Priče jednog penzionera, podnaslov koji nikako ne sme da zavara čitaoca jer je u pitanju štivo koje u sebi objedinjuje romaneskno i istorijsko, dokumentarno i lirsko. Činjenica da je knjiga nastajala od 2014. do 2016. godine, u poštovanja dostojnoj devetoj deceniji života profesora Milosavljevića, a pri tom zrači životnom energijom koja pokreće i samog čitaoca, uvodeći ga na veoma interesantan način u jedan ispunjeni život.“

J. Ljuštanović

Život i delo

„Od seljačeta i čobana do uglednog profesora univerziteta… U svom naraštaju, postao je jedan od najuglednijih i naučno najplodotvornijih ljudi u srpskom vinogradarstvu XX veka“ (Dobrica Ćosić)

Knjiga je objavljena 2001. godine u ediciji „Život i delo naučnika“. Priređivači su; akademik dr Vladimir Pantić i dipl.inž Radenko Stanić, a izdavač Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije.

Osnovni posticaj sačinjavanja ove knjige je bio „da se od zaborava zaštiti i mladima ostavi zapis o poslenicima koji su se posebno istakli u razvoju poljoprivredne nauke i prozvodne prakse, ali i o posebnostima iz njihovih života“.

U knjizi je rečju i slikom prikazana životna putanja dr Miroslava Milosavljevića, njegova bibliografija, a autorizovane priloge su dali: akademik Dobrica Ćosić. dipl. pravnik Obrad Popović, dipl.inž. Zaharije Milanović, prof.dr Viden Ranđelović dipl.inž. Srboljub Milošević, dipl.inž. Milutin Tijanić, dipl.inž. Vlastimir Jovanović. prof.dr Evica Mratinić, prof.dr Vesna Maraš, akademik dr Lazar Avramov, akademik dr Vladimir Pantić, prof.dr Milorad Babović. prof.dr Predrag Vuksanović, prof.lingvista. Bogdan Terzić, dipl.inž. Radenko Stanić, spec. kliničke psihologije Milan Kostić.

Prisećanja

„Odsečak virtuelnog života“, „Pisma – replika života“, „Lepa putovanja“.

Knjiga je označena kao Odsečak virtuelnog života, a nastala je posle iznenadne smrti supruge Ivanke 29. novembra 2008. godine. Odnosi se na period od 12 godina (1961.-1973.), a temelji na 177 nenamerno sačuvanih pisama koja sam slao i primao dok sam boravio u Nemačkoj i Francuskoj. Naknadno čitanje pisama je proizvodilo visok emotivan naboj, pa je daleko najobimniji deo knjige označen: Pisma replika života.

Ni jedno sačuvano pismo nije bilo prostačko, vulgarno.To su bila pisma puna ljubavi, poetičnosti, putopisa, ali i hronika brojnih događanja – prijatnih i neprijatnih, ličnih i društvenih. Dati su i likovi nekih osoba iz neposredne okoline koji su  nam (posebno Ivanki) dosta zagorčavali život, (ucene, omalovažavanja, otkazi s posla). Među najlepša su ona pisma koja se odnose na rađanja i odrastanja naše dece; na njihove nestašluke, duhovitosti, dečje bolesti.

Na kraju je opisano nekoliko veoma lepih porodično-bračnih putovanja po zemljama Evrope, i Ivankina sahrana na Jajinačkom groblju  1. decembra 2008. godine

Grožđe i vino

Vinova loza je sveta biljka, a vino piće bogova

Skoro sva obimnija književna dela iz oblasti vino-gradarstva koja su se javila u drugoj polovini dvadesetog veka, patila su od nasleđa zastarele stare klasične francuske literature. Bila su opširna, sa jezičkim izrazima koji nisu bili odgovarajući, a često i netačni. Nisu bila dovoljno uvažavana savremena naučna dostignuća, posebno ona o fiziološkim funkcijama pojedinih organa vinove loze i o različitoj rodnosti pupoljaka vinove loze. Slično je bilo i u vinarstvu – enologija i tehnologija proizvodnje vina je jako napredovala a nije praćena odgovarajućom literaturom i terminologijom.

Ova knjiga sačinjena od prof. Miroslava Milosavljevića (vinogradarstvo) i prof. Slobodan Jovića (vinarstvo), pokušaj je pružanja pomoći odgajivačima loze i proizvođačima vina da na novim naučnim saznanjima, ali bez upotrebe teških naučnih termina, pomognu vinogradarima i vinarima.

Prvo izdanje knjige (1998) je brzo rasprodato, a drugo (2004) se još može naći u nekim knjižarama.

Vinogradarsko-vinarski leksikon

Samo uz imenovanje vina , dato je 39 leksičkih odrednica

Knjiga je sačinjena, pre svega, kao jezički doprinos vinogradrskoj i vinarskoj nauci i tehnologiji. Za srpsko govorno područje, do danas nije urađen vinogradarsko-vinarski leksikon.

Ova knjiga je prvi pokušaj da se ta praznina u našoj stručnoj literaturi popuni. Obuhvaćeno je više od 2.400 reči i pomova koje se sreću u vinogradarskoj i vinarskoj praksi i tehnologiji. Samo za reč zeziba loze navedene su 22 leksičke odrednice, a za vino još i više – od definisanja pojma vino, do crkvenog vina čiji je opis sadržan u Kanonskom zakonu Katoličke crkve.

Uporedo sa leksičkim odrednicama date su najčešće reči koje se za iste pojmove koriste na engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ruskom jeziku. Leksikon je namenjen: naučnim i stručnim posleni-cima u oblast vinogradarstva i vinarstva, đacima, studentima, komercijalistima, ugostiteljima, ali i vinogradarima i vinarima amaterima, a s namerom i željom da svima olakša međusobnu i međunarodnu vinogradarsko-vinarsku komunikaciju.

Biotehnika vinove loze

NAJZNAČAJNIJE DELO

NAJSTARIJEG PROFESORA VINOGRADARSTVA

Ovu knjigu su hvalili stručnjaci, univerzitetski profesori, akademici, ali i lingvisti i književnici. Govorili su: “Epohalno delo… knjiga za 21. vek” (Prof dr M. Babović); “Doprinos za naučne radnike… da razmišljaju na drugačiji način” (Akademik dr V. Pantić); “Delo koje ima antologijsku vrednost za našu nauku posebno vinogradarsku (Prof dr N. Ostojić); “Jezično egzaktna… rečenica nije opterećena glomaznim jezičkim strukturama… obrazac lepog modelovanja jezika (Prof. lingvista B. Terzić); “Knjiga ima izrazito sintetičko obeležje… dobro napisana knjiga… To je knjiga sa dobrim jezikom – sa dubokom gustom srećnom rečenicom, koja nosi misao (Akademik, pisac, Dobrica Ćosić).

Sadržaj

 

Svojstvo sorte bitno utiče na kvalitet vina

Pri đubrenju vinograda treba obratiti pažnju i na mikroelemente

  1. Monografija obuhvata: istoriju vinogradarstva, biologiju vinove loze, lozni sortiment, razmnožavanje i sađenje loze, tehnologiju proizvodnje grožđa zaštitu loze o.d bolesti i štetočina.
  2. Istorija vinogradarstva je samo jedan mali vremenski isečak istorije vinove loze..Evolucija vinove loze se meri trajanjima geoloških epoha – seže u period krede i tercijara starim 50 – 70 miliona godina, dok su najstariji pouzdani podaci o gajenju vinove loze – o vinogradarstvu, stari oko 9 hilja godina.
  3. Proizvodi od vinove loze.Ako je upotreba grožđa kao voća i sokova od grožđa uduvek bila neosporavana, s vinom nije bilo tako. U borbi protiv alkoholizma često je na udaru bilo vino. To nije opravdano ili je samo uslovno opravdano. Vino sadrži više od 800 raznih jedenjenja pa ga mnogi nazivaju tekuće jelo.
  4. Geografija vinogradarstva pokazuje da je gajenje loze zastuoljeno na svim  kontinentima, ali neravnomerno: Zastupljenost je uslovljena stepenom razvijenosi rejona, prirodnim uslovims, ali i tradicijom gajenja i upotrebe proizvoda od loze.
  5. Biologija vinove loze obuhvata: sistematiku, morfologiju i anatomiju, fiziologiju i ekologiju.Danas se najviše proučaca fiziologija vinove loze

Kvalitet loznog kalema bitno utiče na uspehe u sađenju loze

Zaštita plemenite loze od plamenjače je neminovnost

  1. Sortiment loze se odnosi na razvrstavanje sorti i loznih podloga. Sorte se razvrstavaju na bele i crne, na vinske i stone, ali i po vremenu sazrevanja.
  2. Podizanje vinograda obuhvata: upoznavanje sa prirodnim uslovima lokacije, pripremu zemljišta, izbor sortimenta i tehniku sađenja loze.
  3. U loznom rasadniku se proizvode sadnice. Lozni kelemovi i lozni korenjaci. Od kvaliteta loznih sadnica u velikom stepenu zavisi uspešnost u podizanju vinogradarskih zasada.
  4. Proizvodnja grožđa obuvata postupke: orezivanje loze, održavanje zemljišta, dubrenje vinograda i berbu grožđa.
  5. Proizvodnja grožđa se ne može ostbarite bez njene zaštite od glivićnih bolesti i viroza, i brojnih štetočina. Za zaštitu loze se koriste različiti pesticidi

Kupite knjigu

Biotehnika vinove loze

Izdavač: NIK-PRESS
Godina izdanja: 2012
ISBN: 978-86-85471-03-2(NP)
Broj strana: 550
Dimenzije: 24×17,5 cm
Povez: Tvrdi povez

Knjigu možete naručiti na sajtu izdavača.