Mindblown: a blog about philosophy.

  • Miroslav Milosavljević

    Miroslav Milosavljević Dr Miroslav Milosavljević je više od 30 godina bio profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za oblast ampelologije. Školovao se u poznatoj Poljoprivrednoj školi Bukovo u Negotinu i na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Kao stipendista Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Francuske asocijacije za.usavršavanje stranaca (A.S.T.E.F) i Nemačke akademije za razmenu (DAAD), naučno+…

Got any book recommendations?