Biografija

Dr Miroslav Milosavljević, profesor Univerziteta u Beogradu, rođen je u selu Burovcu, opština Petrovac na Mlavi , 28. 08. 1928. godine. Osnovnu školu u rodnom mestu, Nižu poljo-privrednu školu u Kragujevcu i Srednju poljoprivrednu školu u Bukovu (Negotin), završio je kao najbolji đak generacije. Kao poljoprivredni tehničar radio je u Ministarstvu poljoprivrede NR Srbije i vanredno završio prvu godinu studija na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Diplomirao je 1953. godine.

Dve godine je radio na P.D. Vršački vinogradi kao rukovodilac proizvodnje i tehnički direktor. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu izabran je 1957. za asistenta, 1961. za docenta, 1967. za vanrednog, a 1974. godine za redovnog profesora. U zvanju univerzitetskog nastavnika za oblast vinogradarstvo bio je 32 godine – sve do penzionisanja 1993. godine. Posle penzionisanja je objavio 3 pregledna naučna rada: The nature and factors of  photosynthesis in grapevine, Scientic review, 28,(2001); Kalemljenje i anatomsko-fiziološko-tehnološka polazišta proizvodnje loznog sadnog materijala, Poljoprivreda, 390-393, (2002); Mogućnosti i obeležja gajenja vinove loze na području Deliblatske peščare, Zbornik radova Deliblatska peščara VII (2005), Pančevo; zatim veliko monografsko delo, Biotehnika vinove loze. Draganić (1998); kao koautor stručnu knjigu Grožđe i vino. AGENA (1999 i 2001); Biografsko-bibliografska i druga autokazivanja. AGENA (2000), Vinogradarsko-vinarski leksikon … Viti-vinicole (2006), i konačno drugo dopunjeno izdanje Biotehnika vinove loze. U međuvremenu, u ediciji Život i delo naučnika, dvojezično – na srpskom i engleskom, Savez poljoprivrednih inženjera Jugoslavije objavio je 2000. godine knjigu, Život i delo Miroslava Milosavljevića.

Inače, u toku svoje naučne karijere, autor je u cilju usavršavanja i predstavljanja rezultata svog naučnog rada, obavio: specijalizacije – šestomesečnu u SR Nemačkoj (1963), devetomesečnu u Francuskoj (1967/1968), tromesečnu u SR Nemačkoj (1973); studijske boravke – Mađarska (1963), Bugarska (1964), Gruzija Ukrajina Moldavija (1972), Mađarska (1981), Turska (1983), Grčka (1985), Sovjetski Savez (1990), i učestvovao na brojnim naučnim skupovima u zemlji ali i u inostranstvu – Lisabon (1965), Prag (1966), Bukurešt (1968), Monpelje (1969), Varna (1971), Bolcano (1974), Štutgart (1975), Varšava (1975), Moskva (1976), Bordo (1977), Ženeva (1977), Riding (1977), Šlangebad (1978), Sidnej (1978), Bengazi (1979), Dejvis (1980), Visbaden (1981), Beč (1971), Mestre-Venecija (1982), Pariz (1982), Budimpešta (1984), Frankfurt (1985), Niborg (1988), St. Martin (1988), Kišinjev (1990). Objavio je 89 naučnih radova, 8 monografija, 6 knjiga, univerzitetski udžbenik u 5 izdanja, i veliki broj naučno-stručnih radova, referata, studija i projekata, kao i 189 prikaza u međunarodnom časopisu Vitis – Viticulture and enology abstracts. Radovi su mu 29 puta citirani u domaćim i 40 puta u stranoj naučnoj periodici i monografijama. Bio je šef Nastavnog odseka, šef Katedre, predsednik Jugoslovenskog vinogradarsko-vinarskog naučnog društva, član Društva biljnih fiziologa Francuske, šef Jugoslovenske delegacije na zasedanjima Generalne skupštine i kongresima OIV-a (Office international de la Vigne et du Vin – Paris), član Redakcionog odbora Arhiva za poljoprivredne nauke, Glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Poljoprivrednog fakulteta i potpredsednik Predsedništva Saveza poljoprivrednih inženjera Jugoslavije. Dobitnik je mnogih javnih priznanja, među kojima i Povelje zaslužnog člana Saveza inženjera Jugoslavije i Ordena rada sa zlatnim vencem.