Category: Izdanja

 • Sveske

  „Knjiga koja je pred nama, Sveske, ima podnaslov Priče jednog penzionera, podnaslov koji nikako ne sme da zavara čitaoca jer je u pitanju štivo koje u sebi objedinjuje romaneskno i istorijsko, dokumentarno i lirsko. Činjenica da je knjiga nastajala od 2014. do 2016. godine, u poštovanja dostojnoj devetoj deceniji života profesora Milosavljevića, a pri tom…

 • Život i delo

  Knjiga je objavljena 2001. godine u ediciji „Život i delo naučnika“. Priređivači su; akademik dr Vladimir Pantić i dipl.inž Radenko Stanić, a izdavač Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije. Osnovni posticaj sačinjavanja ove knjige je bio „da se od zaborava zaštiti i mladima ostavi zapis o poslenicima koji su se posebno istakli u razvoju poljoprivredne…

 • Prisećanja

  Knjiga je označena kao Odsečak virtuelnog života, a nastala je posle iznenadne smrti supruge Ivanke 29. novembra 2008. godine. Odnosi se na period od 12 godina (1961.-1973.), a temelji na 177 nenamerno sačuvanih pisama koja sam slao i primao dok sam boravio u Nemačkoj i Francuskoj. Naknadno čitanje pisama je proizvodilo visok emotivan naboj, pa je…

 • Grožđe i vino

  Skoro sva obimnija književna dela iz oblasti vino-gradarstva koja su se javila u drugoj polovini dvadesetog veka, patila su od nasleđa zastarele stare klasične francuske literature. Bila su opširna, sa jezičkim izrazima koji nisu bili odgovarajući, a često i netačni. Nisu bila dovoljno uvažavana savremena naučna dostignuća, posebno ona o fiziološkim funkcijama pojedinih organa vinove…

 • Vinogradarsko-vinarski leksikon

  Knjiga je sačinjena, pre svega, kao jezički doprinos vinogradrskoj i vinarskoj nauci i tehnologiji. Za srpsko govorno područje, do danas nije urađen vinogradarsko-vinarski leksikon. Ova knjiga je prvi pokušaj da se ta praznina u našoj stručnoj literaturi popuni. Obuhvaćeno je više od 2.400 reči i pomova koje se sreću u vinogradarskoj i vinarskoj praksi i…

 • Biotehnika vinove loze

  NAJZNAČAJNIJE DELO NAJSTARIJEG PROFESORA VINOGRADARSTVA Ovu knjigu su hvalili stručnjaci, univerzitetski profesori, akademici, ali i lingvisti i književnici. Govorili su: “Epohalno delo… knjiga za 21. vek” (Prof dr M. Babović); “Doprinos za naučne radnike… da razmišljaju na drugačiji način” (Akademik dr V. Pantić); “Delo koje ima antologijsku vrednost za našu nauku posebno vinogradarsku (Prof dr…