Vinogradarsko-vinarski leksikon

Samo uz imenovanje vina , dato je 39 leksičkih odrednica

Knjiga je sačinjena, pre svega, kao jezički doprinos vinogradrskoj i vinarskoj nauci i tehnologiji. Za srpsko govorno područje, do danas nije urađen vinogradarsko-vinarski leksikon.

Ova knjiga je prvi pokušaj da se ta praznina u našoj stručnoj literaturi popuni. Obuhvaćeno je više od 2.400 reči i pomova koje se sreću u vinogradarskoj i vinarskoj praksi i tehnologiji. Samo za reč zeziba loze navedene su 22 leksičke odrednice, a za vino još i više – od definisanja pojma vino, do crkvenog vina čiji je opis sadržan u Kanonskom zakonu Katoličke crkve.

Uporedo sa leksičkim odrednicama date su najčešće reči koje se za iste pojmove koriste na engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ruskom jeziku. Leksikon je namenjen: naučnim i stručnim posleni-cima u oblast vinogradarstva i vinarstva, đacima, studentima, komercijalistima, ugostiteljima, ali i vinogradarima i vinarima amaterima, a s namerom i željom da svima olakša međusobnu i međunarodnu vinogradarsko-vinarsku komunikaciju.


Posted

in

by

Tags: